Om hotellet

Ydalir er et banebrytende samfunnsansvarlig hotell med luksuriøse rom og ansatte som elsker sitt arbeid. Hotellet setter standarden for Campushotell i Skandinavia - Velkommen til oss!

Hva er Ydalir?

Ydalir er et hotell for fremtiden og grunnen til at vi presenterer oss slik er tredelt;

Vi gir overskuddet vårt til Universitetet i Stavanger og dermed blir vi en kontinuerlig økonomisk bidragsyter til videreutviklingen av forskning og utdanning.

Hotellet er åpent for alle og enhver, men er tilrettelagt for universitetet sitt behov ved at reisende tilknyttet universitetet har et naturlig møte- og overnattingsted.

Hotellet vil kunne brukes som en forskningsarena og dermed være en direkte kilde til akademisk utvikling og læring.

Bli med på gaven som åpnet sine dører 14 mars 2018 og book ditt neste opphold hos oss!

Hva betyr Ydalir?

For å kunne forklare hva Ydalir betyr må vi starte med hvor navnet Ullandhaug kommer fra. Området som hotellet ligger på har fått sitt navn etter den Norrøne vinter, jakt og pil og bue guden Ull, og navnet på hjemstedet hans var nettopp Ydalir. Så nå gjenstår det å se om vi er et gudehjem verdig?

Hvem står bak?

Ydalir Hotel er en gave fra Smedvig til Universitetet i Stavanger. Peder Smedvig etablerte sitt første shipping-selskap i 1915 og derfra har den lokale familiebedriften blomstret. I 2015 kunne Smedvig feire sitt 100-årsjubileum og i den sammenheng var det et ønske om å gi tilbake til regionen og i samsvar med familiens formålsparagraf for tildeling av gaver og sponsormidler;

“Smedvig ønsker å prioritere gaver og sponsormidler spesielt rettet mot barn og unge. Det er en målsetting at midlene direkte eller indirekte skal kunne stimulere til både økt utdannelse og kunnskapsnivå for å kunne være til glede for regionen i et langsiktig perspektiv.” - Smedvig

Ydalir sitt overskudd vil dermed bli donert til UiS hvert år, og vil sørge for langvarige økonomiske fordeler så vel som læringsfremmende muligheter på tvers av fakultetene - Hver overnatting hos oss vil nytte universitetet!

Aksjonærer

Våre aksjonærer er en unik sammensetning av ledende HORECA-bedrifter i Norge, som gir Ydalir Hotel et unikt og enestående erfaringsgrunnlag.

Takk til:
Stiftelsen Ydalir
Scandic Hotels
Thon Hotels
Kronengruppen
Nordic Choice Hotels
Ellen & Axel Lunds stiftelse
Posthusgården Restaurant AS
Arne Joakimsen AS